Schrijf op een efficiënte manier een goed wetenschappelijk stuk

Het schrijven van een scriptie zou het leukste onderdeel van de studie moeten zijn. In de praktijk blijkt dat het voor studenten vaak een struikelblok is, waardoor ze veel begeleiding nodig hebben en studievertraging oplopen.

Optileren biedt een cursussen aan voor universiteiten, hogescholen, studie- en studentenverenigingen waar studenten leren op een efficiënte manier een goed wetenschappelijk stuk te schrijven.

Deze cursus kunnen studenten aan het begin van hun studie volgen, waardoor ze er hun hele studietijd (en daarna) profijt van hebben. Maar de cursus is ook erg nuttig voor studenten die beginnen aan hun scriptie.

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen:

  • het verschil tussen ’gewoon’ en wetenschappelijk schrijven
  • efficiënte aanpak
  • onderdelen van een wetenschappelijke rapportage
  • stijl en taalgebruik
  • het gebruik van bronnen en regels voor de bronvermelding

 

Indien gewenst kunnen we hier nog andere onderwerpen aan toevoegen, zoals:

  • taalgebruik voor studenten waarvan Nederlands niet de eerste taal is,
  • slim gebruik van Word en Excel
  • onderzoeksmethoden en statistiek

Deze cursus kunnen we combineren met een andere sessie als snellezen, presenteren en studievaardigheden. Op verzoek kunnen we onderwerpen toevoegen of aanpassen.

De kosten zijn afhankelijk van de duur van de cursus en het aantal deelnemers.