QuickScan scriptie

Met de quickscan krijg je binnen twee dagen uitgebreide feedback op je scriptie met concrete tips voor verbeteringen. We kijken naar onder andere naar:

  • opbouw
  • probleemstelling en deelvragen
  • taalgebruik
  • statistiek
  • conclusie
  • bronvermelding.

Als je dat wilt kunnen we de feedback ook telefonisch of persoonlijk hier op kantoor bespreken. De kosten zijn €99. Je ontvangt hiervoor een factuur. Je kunt hieronder direct je scriptie uploaden.