Hieronder staat een aantal veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Laat het ons weten, dan beantwoorden we die zo snel mogelijk.
Hoeveel kost het begeleiden van een scriptie?
De kosten van het begeleiden van een scriptie zijn afhankelijk van hoeveel werk er nodig is. Als we alleen opmerkingen hebben op hoofdlijnen zijn we sneller klaar dan wanneer elke punt en komma verbeterd moeten worden. Gemiddeld zijn we met het begeleiden van een scriptie zo’n tien uur kwijt. De kosten daarvan zijn dan € 500. Maar zoals hierboven aangegeven, dit kan per geval meer of minder zijn. Na het kennismakingsgesprek kunnen we een meer precieze schatting geven van de kosten. Het is mogelijk om van tevoren een budget af te spreken.
Hoe kan ik betalen?
Het kennismakingsgesprek is gratis. Eens per kwartaal ontvang je een factuur. Je kunt online zien hoeveel tijd we waaraan hebben besteed. Je zit nergens aan vast en je kunt op elk moment besluiten om te stoppen met de begeleiding.
Hoe gaat de begeleiding?
We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek. We maken dan kennis en bespreken wat er moet gebeuren. Dat kan bij ons kantoor in Amsterdam, maar als je ver weg woont ook telefonisch of via Skype. Bij het begeleiden van scripties en werkstukken bespreken we daarna de opzet, maken we een planning en bespreken daarna elke week de voortgang en de geschreven stukken.
Mag ik wel hulp krijgt bij het schrijven van mijn scriptie?
Het laten schrijven van (delen van) een scriptie is natuurlijk niet toegestaan. Het kan je in grote problemen brengen en je leert er niets van. Dat doen we dus ook niet.

Studenten kunnen wel hulp vragen bij specifieke onderwerpen of als onderdeel van een coachingstraject. Het verschil is dat we je waar nodig vaardigheden bijbrengen (taal, statistiek, wetenschappelijk rapporteren etc), waardoor je zelf je scriptie op een efficiënte manier kunt afronden. Die vaardigheden krijgt je niet als iemand anders dat voor je doet. Zie het dus als een vorm van bijles of coaching, in plaats van dat we je scriptie voor je schrijven (want dat doen we dus niet).

Is wat ik bespreek met Optileren vertrouwelijk?
We houden ons aan de beroepscode opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen. Daarin staan regels over verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Dit houdt onder meer in dat we nooit informatie over de begeleiding met anderen zullen delen, we eerlijk en open zijn over de begeleiding en we ons niet meer met iemands privéleven bemoeien dan strikt noodzakelijk is om de studieresultaten te verbeteren.
Heb je een vraag die niet hierboven staat?